x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA2 Aikuisten puheen ja kielen häiriöt 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää aikuisten erilaisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöiden syitä ja ilmenemismuotoja, sekä diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeisiä periaatteita. Opintojakson suoritettuaan opsikelija osaa soveltaa tätä tietoa kliinisissä opinnoissa.

Opettajat

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 58 tuntia
Kuntoutus/III vsk/Kukkonen: 16h
Ti 4.9.2012 - 25.9.2012 viikoittain klo 9-11, A062
Poikkeukset:
11.9.2012 , A062, Huom! Poikkeuksellisesti klo 14-16
Pe 7.9.2012 - 28.9.2012 viikoittain klo 8-10, A062
Poikkeukset:
14.9.2012 , A062, Huom! Poikkeuksellisesti klo 12-14
Ti 2.10.2012 klo 8-10, A062, Tentti
Kuntoutus/IIIvsk: Kommunikaatiokoulu/Kukkonen: 6h
To 11.10.2012 klo 10-16, A062
Kuntoutus/III vsk: Let-menetelmä/Leena Salonen: 6h
To 4.10.2012 klo 10-16, A062
A2a Aikuisten puheen häiriöt/Kukkonen:14h
Pe 11.1.2013 - 22.2.2013 viikoittain klo 8-10, A062
A2b Aikuisten kielen häiriöt/Korpijaakko-Huuhka ja Kukkonen: 14h
Ke 20.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 15-17, A062, Huom! 8.5. klo 14-16 eli tuntia aiemmin
Poikkeukset:
3.4.2013 , ei opetusta (pääsiäinen)
1.5.2013 , ei opetusta (vappu)
A1+A2 Sujuvuuden häiriöt/Auli Laiho: 16h (lasten ja aikuisten)
Pe 18.1.2013 klo 10-17, A062
Pe 25.1.2013 klo 10-17, A062

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ahlsén, E. 2006. Introduction to neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Luettavissa myös Ebrary-lisenssin hankkineiden kirjastojen verkossa.

Basso, A. 2003. Aphasia and its therapy (luvut 2, 4, 10). Oxford: Oxford University Press.

Code, C. & Müller, D. 1995. Treatment of aphasia: From theory to practice (soveltuvin osin). London: Whurr.

Duffy, J. R. 2005. Motor speech disorders. Substrates, differential diagnosis and management (soveltuvin osin). 2. uudistettu painos. St. Louis, MO: Elsevier Mosby.

Korpijaakko-Huuhka, A-M. 2003. Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja sarjakuvatehtävässä. Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja 46. e-thesis

Luria, A. R. 1973. The Working brain. An introduction to neuropsychology. (soveltuvin osin). Harmondsworth: Basic Books.

Papathanassiou, I. (toim.). 2002. Acquired neurogenic communication disorders. A clinical perspective. London: Whurr. 47—75.

Rautakoski, P. 2005. Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 52 e-thesis.

Yorkston, K. M., Miller, R. M., & Strand, E. A. 2004. Management of speech and swallowing disorders in degenerative disease (luvut 1 ja 2). 2. painos. Austin, TX: Pro-Ed.