x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSP7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arvioinnin yhteiskunnallisia, institutionaalisia ja pedagogisia ehtoja ja edellytyksiä
- perehtyvät arviointi- ja laatujärjestelmien paradigmoihin ja muotoihin
-kehittävät valmiuksiaan ymmärtää laadukkaan koulutuksen yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia funktioita
- ymmärtävät arvioinnin merkityksen ymmärtämiseen tietämisenä, käytäntönä ja valtana

Yleiskuvaus

Max 20 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa päättyy su 16.12.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsti Karila, Vastaava opettaja
Toni Saarivirta, Opettaja

Opetus

16.1.2013 – 10.4.2013
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Seminaari 20 tuntia
Ryhmä 1
Ke 16.1.2013 klo 8.30-11.45, Päät., ls. A 2b
Ke 23.1.2013 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ke 30.1.2013 klo 9.15-11.30, Linna, rh. K106
Ke 13.2.2013 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ke 20.2.2013 klo 9.15-10.45, Virta 120
Ke 10.4.2013 klo 9.15-11.30, Virta 219
Ryhmä 2
Ke 16.1.2013 klo 8.30-14.00, Päät., ls. A 2b
Ke 30.1.2013 klo 13-17, Virta 113
Ma 25.3.2013 klo 9-17, Virta 113
Ke 27.3.2013 klo 13-17, Virta 113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ryhmä 1 (Karila): Opintojaksolla tuotettavan esseen palautuspäivä 23.3. Esseen arviointi, jakson yhteenveto ja esseestä saatava palautekokoontuminen 10.4.klo 9.15-11.30

Ryhmä 2 (Saarivirta): Työskentelytapa sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Opintojakson KASSP7 vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 15.2., tämän jälkeen tenttiminen mahdollista maaliskuusta alkaen ainoastaan sähköisenä.

Vaihtoehtoisen suorituksen kirjallisuus:

- Atjonen, P. Hyvä, paha arviointi. Tammi. 2007.
- Rinne R., Simola H., Mäkinen-Streng M., Silmäri-Salo S. & Varjo J. Arvioinnin arvo. Suomalaisen perusopetuksen laadunarviointi rehtoreiden ja opettajien kokemana. Suomen kasvatustieteellinen seura. 2011.
- Raivola, R., Tehoa vai laatua koulutukseen. WSOY. 2000.
- Arvioinnin teemanumero 2006. Suomen arviointiyhdistys (löytyy osoitteesta http://www.mv.helsinki.fi/home/hsimola/Laadunarv%20pol%20vaikutukset%20ss66_80%2006.pdf)