x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA1 Lasten puheen ja kielen häiriöt 13 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää lasten erilaisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöiden syitä ja ilmenemismuotoja, sekä diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeisiä periaatteita. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa kliinisissä opintojaksoissa.

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja
Leena Rantala, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 84 tuntia
A1a Lasten puheen häiriöt/Kukkonen:30h
Ma 3.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 9-11, A062
Poikkeukset:
, A062, Huom! Maanantain 10.9. luento on siirretty torstaille 13.9 klo 12-14, A062
Ke 5.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 9-11, A062
Poikkeukset:
, Huom! ke 12.9. ei luentoa
Pe 7.9.2012 klo 10-12, A062
To 13.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 14-16, A062
Poikkeukset:
, Huom! 4.10 paikka eri, ilm. myöhemmin
A1b Lasten kielen ja viestinnän häiriöt/Rantala: 24h
Ti 23.10.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 14-15.30, A062
Ke 24.10.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 10-12, A062
A1Kehitysvamma ja autismi/Rantala 8h
Ti 22.1.2013 - 29.1.2013 viikoittain klo 14-16, A062
Ke 23.1.2013 - 30.1.2013 viikoittain klo 10-12, A062
A1+A2 Sujuvuuden häiriöt/ Auli Laiho: 16h
Pe 18.1.2013 klo 10-17, A062
Pe 25.1.2013 klo 10-17, A062
Kuulovammat: 10h/ Lukuvuosi 13-14, tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin
Seminaari 8 tuntia
To 17.1.2013 klo 8-15, A062
Harjoitukset 10 tuntia
Harjoitukset/kuntoutusmateriaalit/Rantala:10h
Ti 5.2.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 14-16.30, A062
Ke 6.2.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 10-12.30, A062

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Caruso, A. J. & Strand, E. A. 1999. Clinical management of motor speech disorders in children. New York: Thieme.

Guitar, B. 2006. Stuttering. An Integrated approach to its nature and treatment. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Hakala, L. 2001. Jaettu ilo. Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen. Helsinki: Puheterapeuttien kustannus.

Heikkinen, S., Kulvik, M. & Lempinen, M. 2002. Aikuisänkytysterapia professori Charles Van Riperin mukaan. 5. painos. Helsinki: Puheterapeuttien kustannus.

Jortikka, T. 1993. Dysfonologia lapsen kielessä. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, s.34-77.Helsinki: SKS.

Korpinen, L. & Nasredtin, F. 2006. Artikulaatio ja äännevirheet. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kommunikoinnin häiriöt, syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 2012. Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-Kustannus. Soveltuvin osin.

Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.). 2000. Kuulon ja kielen kuntoutus. Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia.

Mysak, E. D. Cerebral palsy speech habilitation (moniste, joka jaetaan kurssin alussa)

Mäenpää, M. 1993. Kehityksellinen verbaali dyspraksia. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, s. 188-205. Helsinki: SKS.

Paul, R. 2011.Language disorders from infancy through adolescence: Listening, speaking, reading, writing, and communicating. 4., uudistettu painos. St. Louis: Mosby.

Powers, M. Functional disorders of articulation - symptomatology and etiology (moniste, joka jaetaan kurssin alussa)

Tolvanen, L. 2006. CP-vamman vaikutus puheeseen, kieleen ja kommunikaatioon. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kommunikoinnin häiriöt, syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia.