x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSP6 Opetussuunnitelmateoria - Luennot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät opetussuunnitelmateoreettista osaamista paneutumalla opetussuunnitelmien kansallisiin, kulttuurisiin, historialliseen ja filosofisiin lähtökohtiin
- kehittävät ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena

Yleiskuvaus

Opetussuunnitelma on perinteisesti ymmärretty kapeana aine- ja tuntijakoa ohjaavana suunnitelmana. Kurssilla sen sijaan käsitellään opetussuunnitelmaa kasvatuksen ja koulutuksen kentän kattavassa laajassa merkityksessä. Tämä pitää sisällään opetussuunnitelma-ajattelun historialliset, poliittiset, tieteelliset ja taloudelliset kytkennät niin kansallisessa kuin ylikansallisessa yhteydessä. Opetussuunnitelma asiakirjana on näin ollen vahvasti poliittinen muodoste, joka rakentuu tradition, tutkimustiedon ja poliittisten suhdanteiden ajallisesti ja paikallisesti määrittelemänä sekä historiallisesti vaihtelevana tekstikoosteena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy su 3.2.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Rajakaltio, Antti Saari, Opettaja

Opetus

14.2.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
KASSP6 Molemmille ryhmille yhteiset luennot
To 14.2.2013 klo 14-16, Virta, 109 (auditorio)
To 21.2.2013 klo 14-16, Päät. ls D 13
Ke 15.5.2013 klo 10-12, Virta , 109 (auditorio)
Rajakaltion ryhmä
To 28.2.2013 klo 14-16, Virta 512
To 14.3.2013 klo 10-12, Virta 512
Ke 27.3.2013 klo 10-12, Virta 512
To 11.4.2013 klo 9-11, Virta 512
Ma 22.4.2013 klo 13-16, Virta 512
Ma 6.5.2013 klo 13-16, Päät., ls E221
Saaren ryhmä
Pe 1.3.2013 klo 9-11, Virta 352
Pe 15.3.2013 klo 9-11, Virta 352
Ke 27.3.2013 klo 10-12, Virta 352
To 11.4.2013 klo 9-11, Virta 256
Ma 22.4.2013 klo 13-16, Virta 256
Ma 6.5.2013 klo 13-16, Päät., ls.E222
Itsenäinen työskentely 115 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.