x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSP3 Osallistava pedagogiikka - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- ymmärtävät yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia vallankäytön mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen institutionaalisissa konteksteissa
- tiedostavat inklusiivisen ja osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuttaan
- osaavat osallistavan pedagogiikan periaatteiden ja muiden yhdenvertaisuutta lisäävien toimintatapojen avulla ohjata ryhmien toimintaa ja tukea yksilöllisiä kasvuprosesseja
- omaavat valmiuksia epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen omassa työssään ja työyhteisössään

Yleiskuvaus

Max. 18 opiskelijaa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2013 – 16.4.2013
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Seminaari 20 tuntia
Ti 5.2.2013 klo 9-12, Virta 112
Ti 12.2.2013 klo 9-12, Virta 114
Ti 19.2.2013 klo 9-12, Virta 112
Ti 19.3.2013 klo 9-12, Virta 114
Ti 26.3.2013 klo 9-12, Virta 114
Ti 9.4.2013 klo 9-12, Virta 114
Ti 16.4.2013 klo 9-12, Virta 256
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille seuraavina yksikön yleisinä tenttipäivinä
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16

Arviointi

Numerolla 1-5.