x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kvantitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot politiikan tutkimuksessa yleisimmin käytetyistä tilastomenetelmistä, tilastollisista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä kvantitatiivisen aineiston analysoinnista tilasto-ohjelman avulla. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt kuvailevat tilastomenetelmät, tilastolliset perustermit ja tilastollisen mallintamisen periaatteet sekä osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti esimerkiksi opinnäytetyössä.

Yleiskuvaus

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luento-opetus 24 t + tentti 2 t (ma 25.2.2013)
Ma 14.1.2013 - 18.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls. C6
Ma 25.2.2013 klo 9-12, Pinni A1081, tentti
Harjoitukset 14 tuntia
Ke 16.1.2013 - 30.1.2013 viikoittain klo 14-16, Linna ML 51
Ke 6.2.2013 klo 14-16, Linna ML 50
Ke 13.2.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Linna ML 51

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Kirja- ja luentotentti (60 %) sekä parityönä toteutettava empiirinen harjoitustyö (40 %)

Tentittävä teos: Alkula – Pöntinen – Ylöstalo, Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY 1994 (tai uudempi painos). (Tentitään luentotentin yhteydessä)