x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS23/25 Kansalaisliikkeet 2000-luvun politiikassa 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin valitsemaansa valtio-opin tutkimusalaan. Opiskelija suorittaa yhden vaihtoehtoisista temaattisista jaksoista, johon kuuluvat teokset esittelevät teemaan liittyviä teoreettisia lähestymistapoja, metodisia ratkaisuja ja käytettyjä aineistoja. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kytkeä oma tutkimusteemansa valtio-opin tutkimusperinteeseen sekä soveltaa valtio-opin teorioita ja lähestymistapoja tutkielmansa aineistoon.

Yleiskuvaus

Seminaarissa pohditaan 2000-luvun kansalaisliikkeiden ja liikehdintöjen poliittisia tavoitteita, toiminta- ja kommunikointikeinoja sekä vaikutusmahdollisuuksia. Liikkeitä lähestytään sekä teoreettisesti että syventymällä tarkemmin joihinkin tapausesimerkkeihin. Seminaariin sisältyy sekä luentoja että ryhmätöitä, ja sen yhteydessä laaditaan kolme kirjallista esitystä: essee, ryhmätyöraportti sekä lopputyö. Seminaari on tasoltaan vaativa ja tarkoitettu edistämään opiskelijan valmiuksia siirtyä aine- ja syventävien opintojen parista itsenäiseen pro gradu -vaiheen työskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi

Opetus

20.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari 24 tuntia
To 20.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
Ke 12.12.2012 klo 12-14, Pinni A4060
Ryhmätyöskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.