x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP5 Tutkiva opiskelu - Seminaari 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
-on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
-pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
-osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Lisäksi tutkinto-ohjelman oma opiskelija:

-osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
-osaa esitellä seminaariryhmän jäsenenä omia tuotoksia sekä keskustella arvioivasti toisten tuotoksista

Yleiskuvaus

Neljä seminaariryhmää, ajankohdat sovitaan syksyllä HOPS-ohjauksen yhteydessä. Ensimmäinen tapaaminen orientoivien opintojen aikana viikolla 35.

Seminaarin yhteydessä käsitellään opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyviä asioita (ks. ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu).

Opettajat

HOPS-opettajat, Opettaja

Opetus

Seminaari 16 tuntia
seminaariryhmät
Ryhmätyöskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Seminaari on tarkoitettu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille, joiden ITIP5-kurssisuoritukseen kuuluu luennot ja itsenäinen työskentely 2 op sekä seminaari 3 op. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat seminaarin tilalla kirjatentin 3 op.