x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma - Julkisoikeus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäisen kirjallisen esityksen laatimiseen julkisoikeudellisesta aiheesta. Hän ymmärtää tieteellisyyden vaatimukset ja tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija vahvistaa suullista ja kirjallista esitystaitoaan sekä kykenee tieteelle ominaiseen kriittiseen tarkastelutapaan

Yleiskuvaus

Julkisoikeuden kandidaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tutkielman tekemiseen. Tutkielmissa käsitellään julkisoikeuden kannalta releventteja tutkimusongelmia oikeudellisesta näkökulmasta. Kandidaatintutkielmien aiheet liittyvät hallinto-oikeuteen, valtiosääntöoikeuteen ja kunnallisoikeuteen.

Opintojakso kestää pääsääntöisesti koko lukuvuoden. Opintojakso voidaan kuitenkin tarpeen mukaan järjestää myös puolen vuoden mittaisena intensiivikurssina syys- ja/tai kevätlukukaudella. Intensiivikurssin järjestämisestä ja muista opintojakson suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä keskustellaan aloituskokouksessa, johon jokaisen lukuvuoden 2012-2013 aikana opintojakson suorittavan on osallistuttava.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kaikkia lukuvuonna 2012-2013 Kandidaattiseminaarin- ja tutkielma (Julkisoikeus) -jakson suorittavia.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 31.5.2013
Seminaari 40 tuntia
Julkisoikeuden seminaariryhmät
Ma 10.9.2012 klo 14.15-16.00, Pinni A3111, Alkukokous kaikille lukuvuonna 2012-2013 alkaville seminaariryhmille. Pakollinen osallistuminen kaikille, jotka aikovat suorittaa jakson lukuvuoden 2012-2013 aikana. Kokouksessa sovitaan tarkemmin seminaariryhmien työskentelystä ja aikataulusta.
Luento-opetus 2 tuntia
Oikeudellisten tiedonhankintataitojen koulutus kirjastossa
Ma 17.9.2012 klo 9-11, Kirjaston opetusluokka 3021 (3.krs), tiedonhanktintataitojen koulutus on yhteinen kaikille syksyllä 2012 käynnistyville seminaariryhmille, keväällä 2013 mahdollisesti käynnistyvälle ryhmälle järjestetään erillinen tiedonhankintataitojen koulutuskerta

Lisätiedot

Uusi julkisoikeuden kandidaattiseminaari ja -tutkielma (HALJUA99) on muodostettu yhdistämällä vanhat julkisoikeuden ja kunnallisoikeuden kandidaattiseminaari (JOIKA6/KUOIA7) ja kandidaatintutkielma (JOIKA7/KUOIA8). Vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevilla tämä opintojakso korvaa jaksot JOIKA6/KUOIA7 sekä JOIKA7/KUOIA8.

Jakso suoritetaan yhtä aikaa oikeudellisen tutkimukseen perusteet -opintojakson (HALJUA13) kanssa. Mikäli opiskelija on suorittanut aiempien vaatimusten mukaisen oikeusteorian perusteet -jakson (JOIKP4), mutta ei kandidaattiseminaaria (JOIKA6/KUOIA7), hän voi suorittaa jakson HALJUA13 suorittamalla vain sen luento-osan. JOIKP4 korvaa siten jaksoon HALJUA13 sisältyvän kirjallisuuden.