x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valtiosääntöjen rakenteeseen ja funktioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokonaiskuvan valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 4.4.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Institutionaalinen valtiosääntöoikeus / Rautiainen
Ma 11.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
To 14.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
Ma 18.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
Perus- ja ihmisoikeudet / Viljanen
To 21.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
Ma 25.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
To 4.4.2013 klo 16.30-20, Pinni B1097
Tentti
To 11.4.2013 klo 16-18, Pinni ls B 1097
Ti 23.4.2013 klo 16-20, Päätalo D10a+b, JKK:n yleinen tentti, ennakkoilmoittautuminen NettiOpsussa
Ti 21.5.2013 klo 16-20, Päätalo D10a+b, JKK:n yleinen tentti, ennakkoilmoittautuminen NettiOpsussa
Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

- Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
- Hallberg: Perusoikeudet, 2011, s. 1-213, 831-905