x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Yleiskuvaus

Kandidaatin seminaari, joka jatkuu lukuvuoden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse 3.9.2012 mennessä Elina Kestilä-Kekkoselle (elina.kestila-kekkonen@uta.fi).

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2012 – 5.3.2013
Seminaari 48 tuntia
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A4086
Ti 8.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.