x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnon laillisuusvalvontaa ja hallinnon oikeussuojajärjestelmää koskevan oikeudellisen normiston sekä niihin liittyvät keskeiset oikeudelliset ongelmat. Hän osaa soveltaa hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä käytännön ratkaisutoiminnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen,, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jukka Tuomela, Opettaja

Opetus

14.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 8 tuntia
Luento
Ma 14.1.2013 - 21.1.2013 viikoittain klo 10.15-12, PinniB ls 3116
Ke 16.1.2013 - 23.1.2013 viikoittain klo 14.15-16, PinniB ls 3116
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 18 tuntia
1. harjoitusryhmä
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 9.15-12.00, Pinni A2057, poikkeus: 26.2. Pinni A2020
2. harjoitusryhmä
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 16.00-18.45, Pinni A2057, poikkeus: 26.2. Pinni A2020

Arviointi

Numerolla 1-5.