x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA11 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja aineistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija tuntee laadullisten menetelmien kirjon tekstianalyysistä haastattelumenetelmiin ja kuvan tulkintaan sekä kykenee tutustumaan syvällisemmin eri laadullisiin menetelmiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan oikeanlaisen laadullisen metodin tutkimuskysymyksensä ratkaisemiseen.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2012 – 21.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 5.9.2012 - 19.9.2012 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Ti 11.9.2012 - 25.9.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 23.10.2012 - 20.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls. E350
Ke 24.10.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Seminaari 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Moses - Knutsen, Ways of Knowing: Competing Methodologies in Social and Political Research. Palgrave 2007.  Kirja suoritetaan kurssin yhteydessä.

Lisätiedot

Parityönä tehtävänä laadullisen aineiston analyysi