x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Yleiskuvaus

Seminaari jakautuu kolmeen periodiin. Ensimmäisessä  valmistellaan tutkimussuunnitelma, toisessa käsitellään tutkimussuunnitelman mukaisesti laadittu esitys, josta opiskelija muokkaa lopullisen kandidaatintutkielmansa. Lopullisen kandidaatintutkielman käsikirjoitus käsitellään kandidaantinseminaarissa kolmannessa periodissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen 4.9.2012 mennessä Mikko Lahtiselle (mikko.i.lahtinen@uta.fi)

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2012 – 10.4.2013
Seminaari 48 tuntia
Ke 12.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Ke 9.1.2013 - 10.4.2013 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman laatiminen, seminaarityöskentelyyn osallistuminen, henkilökohtainen ohjaus.