x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA51/A52 Politiikan teorian klassikkokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää politiikan teorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen valitsemiensa teoreetikkojen ajatuksista ja merkityksestä politiikan tutkimuksessa. Opiskelija kykenee sisäistämään klassikkojen teorioita ja jäsentämään niiden avulla nykyajan politiikkaa.

Yleiskuvaus

Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa perehdytään politiikan teorian kehityksen kannalta keskeisiin vanhoihin klassikoihin (4. periodi kevätlukukaudella 2013) ja toisessa osassa uudempiin klassikoihin (1. periodi syyslukukaudella 2013). Kurssin ensimmäinen osa korvaa opintojakson  POLVOA52 (5 op) ja toinen osa opintojakson POLVOA51 tenttikirjallisuuden (5 op).

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 25 tuntia
Ke 13.3.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 15.5.2013 klo 9-12, Pinni B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.