x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILAPRO Pro- ja kandiseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Proseminaarin ja kandidaattiseminaarin tarkoituksena on harjoitella filosofisia taitoja: tekstien tulkitsemista, argumenttien tuottamista ja arvioimista, kirjoittamista sekä filosofista keskustelua.

Yleiskuvaus

Proseminaariin kuuluu 10 tuntia kestävä valmistava opetus, jossa käsitellään tutkielman kirjoittamista sekä filosofisen argumentoinnin hyviä käytäntöjä. Sen jälkeen laaditaan yksi esitelmä, opponoidaan toisen seminaariin osallistuvan työtä ja osallistutaan seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun.

Kandidaattiseminaarissa laaditaan yksi esitelmä, opponoidaan toisen seminaariin osallistuvan työtä ja osallistutaan seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun. Seminaariesitelmän ja siitä käydyn keskustelun pohjalta laaditaan kandidaatintutkielma, joka palautetaan lehtorille (ellei toisin sovita). Kandidaattiseminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Proseminaarin ja kandidaattiseminaarin yhteinen järjestäytymistilaisuus on 5. 9. klo 10-12.

Proseminaarin valmistava opetus on 1. periodilla keskiviikkoisin 5.9. - 3. 10. klo 10-12.

Argumentaatio-opetukseen sisältyy pakollinen kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen kurssi (2 tuntia). Tunnin vetää Mirja Mäkinen, ja se järjestetään ke 26.9. klo 10-12, opetusluokka 3022, pääkirjasto Linna (3. krs).

Proseminaari- ja kandidaattiseminaari-istunnot osallistujamäärästä riippuen 1. ja 2. -periodilla keskiviikkoisin klo 10-12

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennen ensimmäistä istuntoa sähköpostitse Susanna Lindbergille: susanna.e.lindberg@uta.fi.

Opettajat

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
Kristina Rolin, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 12.12.2012
Seminaari 24 tuntia
Ryhmä I
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4141
Poikkeukset:
26.9.2012 klo 10 –12 , Pääkirjasto Linna (3. krs), luokka 3022
Ryhmä II
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141, Ryhmä järjestetään jos tulijoita tarpeeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Kakkuri-Knuuttila (toim.) Argumentti ja kritiikki

Watson: Writing Philosophy