x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP2 Logiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • FILP2 Logiikka
    Osallistuminen opetukseen
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa lause- ja predikaattilogiikan kieliä ja on sisäistänyt semanttiset peruskäsitteet, erityisesti loogisen totuuden ja seurauksen käsitteet, niin että hän tunnistaa, ovatko teksteissä esiintyvät päätelmät totuuden säilyttäviä. Hän myös ymmärtää deduktiivisen päättelyn ja todistamisen idean, niin että hän osaa rakentaa yksinkertaisia deduktioita lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemissä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opitaan logiikan peruskäsitteet (esim. lause, propositio, luonnollinen ja keinotekoinen kieli, looginen pääteltävyys ja todistuvuus, looginen seuraus ja looginen totuus, ekstensio ja intensio), klassisen lause- ja predikaattilogiikan symbolit ja syntaksi sekä lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemi ja totuustaulukkomenetelmä, ja tutustutaan predikaattilogiikan semantiikkaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin logiikan käsitteisiin, joiden tunteminen on tarpeen kaikkien filosofian opintojen kannalta.

Opettajat

Mika Kiikeri, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 9.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3116
To 10.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3107
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3116
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3107
Luentotentti
To 28.2.2013 klo 16.30-18.30, Pinni B3107, Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä 18.3. tai 22.4. - sähköinen ilmoittautuminen!
Harjoitukset 12 tuntia
Ryhmä 1
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 18.15-19.45, Pinni B3116
Ryhmä 2
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 15.00-16.30, Pinni B3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentotentti to 28.2.2013 klo 16.30–18.30, Pinni B3107 - ei ilmottautumista.

Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä 18.3. tai 22.4. klo 17.00-21.00, päätalo A1 - muista sähköinen ilmoittautuminen!