x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjoitusprosessin ja pystyy kehittämään itseään kirjoittajana. Hän osaa analysoida eri tekstilajien ja viestintätilanteiden ominaispiirteitä ja tuottaa tilanteeseen sopivaa tekstiä. Hän osaa myös muokata ja huoltaa omia ja muiden suomenkielisiä tekstejä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 27.11.2012
Pienryhmäopetus 20 tuntia + 8 tuntia Verkossa
Ryhmä 1
Ti 11.9.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 8.30-10.00, B4114
Ryhmä 2
Ti 11.9.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 12.15-13.45, Pinni A 3103
Itsenäinen työskentely 50 tuntia

Oppimateriaalit

Immonen ym. 2011, Kääntämisen tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen; Svinhufvud 2007, Kokonaisvaltainen kirjoittaminen; valikoima artikkeleita.