x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA30 Käytettävyystyön menetelmät - Käytettävyyden arvioinnin menetelmät 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Käytettävyyden arviointimenetelmien osuuden suoritettuaan opiskelija...
... tuntee erilaisia käytettävyyden arvioinnin menetelmiä ja tietää, missä tuotekehityksen vaiheessa niitä voi käyttää.
... ymmärtää käyttäjätutkimuksen eettiset vaatimukset.
... osaa toteuttaa ja raportoida heuristisen arvioinnin.
... osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytettävyystestin.
... tietää, miten käytettävyystesti vedetään hyvien tapojen mukaisesti ja osaa soveltaa tätä käytäntöön.
... on harjoitellut ryhmässä toimimista ja vastuutehtävien jakamista.

Yleiskuvaus

Huom. Opiskelija ei voi suorittaa molempia opintojaksoja Käytettävyyden arvioinnin menetelmät ja ITIA14 Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyden evaluointiprojekti 5 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Henna Heikkilä, Vastaava opettaja
henna.heikkila[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 14 tuntia
Ti 8.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Ti 14.5.2013 klo 14-16, Pinni B3116
Harjoitukset
Harjoitukset 2 yhmälle suomeksi, 3. ryhmä englanniksi
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4117
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4117, This group in English

Arviointi

Numerolla 1-5.