x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS15 Johtamisen asiantuntijuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet ymmärtää suurten organisaatioiden johtamista. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle laajempi kuva siitä, millaisissa julkisissa verkostoissa suurten julkisten organisaatioiden johtajat toimivat. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet ymmärtää konsernien ja suurten organisaatioiden hallinnollisia rakenteita.

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Luennot
Ti 12.3.2013 - 9.4.2013 viikoittain klo 8-11, Pinni B 3118
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Esitykset
Ti 16.4.2013 klo 8-14, Pinni B 3118, Abstraktien esitys
Ti 14.5.2013 klo 8-16, Paperien esitys, Pinni B 3118
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

HUOM opetussuunnitelmaan tulee muutoksia. Opetuksen ajankohdat kuitenkin jo vahvistettu.