x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin - Kielitieto käytössä I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kieliopillisen kuvauksen peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä tekstejä analysoidessaan. Hän tuntee kielenhuollon keskeiset periaatteet ja osaa hakea tietoa kielioppaista ja sanakirjoista. Hän osaa havainnoida kielen variaatiota ja käyttöä yhteiskunnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Poikkeukset:
6.11.2012 , ei opetusta
13.11.2012 , ei opetusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Harmanen ym. 2009, Uusi apulainen. Kieliopas; Kankaanpää ym. (toim.) 2009, Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas; valikoima artikkeleita.

Lisätiedot

Kurssiin osallistuminen edellyttää, että opintojakson ensimmäinen osa "Suomi kääntäjän työkielenä" on suoritettu.