x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, OTL Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu), Opettaja

Opetus

19.4.2013 – 27.4.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Kansainvälisen oikeuden luentokurssi (Kari Takamaa)
Pe 19.4.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 12-17, Pinni B1096
La 20.4.2013 - 27.4.2013 viikoittain klo 10-15, Pinni B1096
Kirjatentti
Tentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus
Ti 21.5.2013 klo 16-20, D10a+b,JKK:n yleinen tentti, ilmoittautuminen NettiOpsussa
Pe 26.7.2013 klo 17-21, D10a+b, JKK:n yleinen kesätentti, ennakkoilmoittautuminen NettiOpsussa kesätenttiohjeiden mukaan
Jakson voi tenttiä kerran syyslukauden 2013 yleisessä tentissä. Tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuston kautta, kun syksyn tenttiaikataulu on varmistunut.

Arviointiperusteet

Tentti (luennot + kirjallisuus, jotka tentitään yhdessä)

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelijat tenttivät seuraavan teoksen:
1) Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus. (3. uud. painos, 2010)

Lisäksi opiskelija tenttii oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista:
2a) Kolb: Introduction to the Law of United Nations. (2010)
2b) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008)
2c)Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos,2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.