x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA17 Visuaalinen journalismi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameran käsittelyyn ja kuvatuotantoon sekä printti- että verkkojulkaisussa. Lisäksi hän hallitsee taitto-ohjelman ja lehtitaiton perusteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yhteinen iloittautuminen e-lomakkeella journalistisen työn kurssien (JOVA14-JOVA17) kanssa 30.8. mennessä.

Opettajat

Sakari Viista, Vastaava opettaja
Tuntiopettajat, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Harjoitukset 50 tuntia

Lisätiedot

Tarkemmat opetuksen ajakohdat (luento, harjoitukset) Sakari Viistan kotisivulla