x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari - Seminaari (syksy) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset ja osaa kirjoittaa tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta Jyrkiäisen ryhmiin.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jyrki Jyrkiäinen, Vastaava opettaja
jyrki.jyrkiainen[ät]uta.fi
Riku Roihankorpi, Vastaava opettaja
riku.roihankorpi[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari 40 tuntia
Ryhmä 1
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12.15-15.00, 10.9.-22.10. A331g ja 29.10.-10.12. D216, Jyrkiäinen
Poikkeukset:
17.9.2012 , YTYH 6 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa 1 op, ma 17.9. klo 12-14, pääkirjasto mikroluokka 3022
15.10.2012 , Ei opetusta.
Ryhmä 2
To 13.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10.15-13.00, A331f, aloitus 13.12. klo 9.00, Jyrkiäinen
Poikkeukset:
20.9.2012 , YTYH6 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa 1 op, 20.9. klo 10-12, pääkirjasto mikroluokka 3021
18.10.2012 , Ei opetusta.
6.12.2012 , Ei opetusta. Tämä opetus siirretty pe 7.12. klo 10-13 A331f.
Proseminaari tetulaisille (vanhojen vaatimusten mukainen TETUA8)
Ke 5.9.2012 - 6.2.2013 viikoittain klo 14-16, T7, seminaaritila/auditorio, Roihankorpi Riku; ke 26.9. Tiedonhaun opastus kirjastossa: informaatikko Saija Tapio, Linna3022 klo 14-16; III periodissa kokoontumiset ke klo 15-17, paikkana T7

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

HUOM! TETUn vanhojen vaatimusten mukainen seminaari on poikkeuksellisesti 3:n periodin mittainen eli päättyy helmikuussa 2012.