x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA11 Kertomusten monet muodot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kerronnallisuuden perustavan roolin kulttuurissa, tuntee esitysten ja kertomusten eri muotoja sekä kerronnan välineiden mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Opettajat

Maria Lassila-Merisalo, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2013 – 20.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 9.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 12-15, Atalpa 140, 23.1.2013 Päät D11