x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA12 Valta: Jakamisen kulttuurit ja yhteistuotannon käytännöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • JOVA12 Valta
    Osallistuminen opetukseen
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurin, politiikan ja talouden keskinäisiä suhteita. Hän osaa nähdä kulttuurin yhtenä vallasta ja määrittelyistä käytävän kamppailun alueena sekä analysoida kulttuurisia esityksiä mediassa ja eri taiteen kentillä valtasuhteiden rakentumisen näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Jakaminen, joukkoistaminen ja kollektiivisuus ovat viime aikoina nousseet tiedontuotannon, kirjoittamisen ja journalismin ytimiin. Kurssilla käsitellään nykykulttuuria ja -kirjoittamista jakamisen ja yhteistuotannon näkökulmista. Miten valta määrittyy ja miltä näyttävät tekijöiden sekä yleisöjen roolit, kun kirjoittaminen ja kulttuuri eivät enää ole yksittäisten tekijöiden käsissä? Käsiteltäviä ilmiöitä ovat mm. meemit, kollaasit, commonsit, anonyymiys, kulttuuriset haltuunotot ja tekijänoikeudet luovassa taloudessa. Osallistujilta edellytetään harjoitustöiden tekemistä kurssin aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (25.2. mennessä). Ryhmään otetaan 30 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Kuusela, Vastaava opettaja
hanna.r.kuusela[ät]gmail.com

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Päätalo, Ls D14
Harjoitukset

Lisätiedot

Opetus korvaa mediakulttuurin maisteriopinnoista myös jakson JOVMS2E Median käyttö, yleisöt ja identiteetit 5 op

LUENTOKURSSIN KORVAAVA ESSEESUORITUS (Tämä on erityissopimus keväälle 2013, koska kaikki halukkaat eivät tällä kertaa päässeet luentokurssille)

Luentokurssin voi korvata 2 op esseellä, jonka pituus on noin 12 tekstisivua plus nimiölehti, josta ilmenee esseen otsikko, kirjoittaja, opiskelijanumero ja korvattavan suorituksen koodi JOVA12 Valta. Opiskelija kirjoittaa esseen yhdestä (1) alla olevasta teoksesta:

1)      Couldry: Why voice matters: culture and politics after neoliberalism. SAGE, 2010
2)      Hesmondhalgh: The cultural industries. Sage (uusin painos).

Esseessään opiskelija esittelee jäsentyneesti, johdantoa ja alaotsikoita hyödyntäen, teoksen pääsisällön (2/3 tekstistä, vähintään 8 sivua) ja pohtii teoksen tarjoamien keskeisten käsitteiden ja/tai näkökulmien antia (1/3 tekstistä, vähintään 4 sivua) jonkin kansallisen tai globaalin media-ilmiön tai kehityssuunnan pohtimisessa. Esimerkit kirjoittaja valitsee itse. Essee lähetetään osoitteeseen iiris.ruoho@uta.fi
Viimeinen palautuspäivä on ehdottomasti 6.5.2013.

KIRJALLISUUSKUULUSTELU Sähköisesti suoritettavassa erillisessä kirjallisuuskuulustelussa on 3 kirjaa (3 op), joista yksi (Koivunen & Lehtonen) on pakollinen. Näiden kirjallisuuskuulustelussa suoritettavien kolmen kirjan joukossa ei kuitenkaan voi olla samaa kirjaa, josta on tekeillä tai tehty edellä mainittu essee.