x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA6 Mediasuhteet ja toimijuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ihmisten mediasuhteiden moninaisuuden ja kykenee tarkastelemaan niitä yhteydessä sosiokulttuurisiin, teknologisiin ja taloudellisiin konteksteihin ja muutoksiin. Opiskelija ymmärtää, että viestimiä ja mediateknologioita käytetään ja tulkitaan monin tavoin ja monessa eri toimijaroolissa, joista vastaanotto ja kuluttaminen ovat osa. Opiskelija pystyy erittelemään mediavälitteisten toimijuuden muotojen kuten yhteisön jäsenenä, yleisönä, pelaajana, tuottajana, esiintyjänä ja julkisona toimimisen ominaispiirteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ei ilmoittautumista.


Opettajat

Sirkku Kotilainen ja Seija Ridell (vastuuopettajat), Vastaava opettaja
Sami Kolamo (kurssin opettaja), Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 10.10.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 13-16, LS. C8

Lisätiedot

Kurssin suoritusohjeet kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla.