x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyden suunnittelun onnistumiselle
• tuntee perusteita ihmisen aisteista, kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta
• tuntee syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn
• tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa
• osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaumisohjeet kurssin kotisivulla

Opettajat

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 14-17, Pinni B1100
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3117
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Huom. Ensimmäinen kerta 6.9. avajaisten vuoksi klo 14-16
TENTTI:
Ma 15.10.2012 klo 14.00-18.00, Päätalo, ls A1, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 7 vrk ennen tenttiä