x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP5 Media-analyysin perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa kytkeä omakohtaisen mediakokemuksensa ja julkisen mediaa koskevan keskustelun yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tutkimukseen mediasta. Hän ymmärtää tärkeimmät media-analyysin käsitteet
ja omaa alustavat tiedot media-analyysin erilaisista lähestymiskulmista ja menetelmistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ilmoittautumista.

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]uta.fi
Maarit Jaakkola (kirjatentti), Opettaja
maarit.jaakkola[ät]uta.fi

Opetus

4.10.2012 – 26.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1100, Opetusta ei to 1.11.
Ma 29.10.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1100
Kirjatentti
Sähköinen tentti Tenttis-järjestelmässä, http://tenttis.uta.fi

Lisätiedot

Media-analyysin perusteet, mediakritiikin esseeryhmät (5 x 2 tuntia). Aloitustilaisuus ja ryhmiin jako to 4.10. kello 16-18 Päätalon ls. A3. Ryhmät kokoontuvat kukin oman aikataulunsa mukaisesti loka-marraskuussa ja palautetilaisuus ke 12.12. kello 13.15 - 15 Päätalon ls. A3.

HUOM! Mediakritiikin essee tukee kandidaatin tutkinnon tutkimusopintoja ja se on pakollinen kaikille tutkinto-opiskelijoille. Se on siis tarkoitettu myös niille, jotka ovat suorittaneet tiedotusopin tai viestinnän perusopintoja ennen tutkintoon hyväksymistä. Esseeryhmät on suunnattu vain tutkinto-opiskelijoille, sivuaineopiskelijat suorittavat kirjatentin.

Opintojakso avaa tutkimuksen ja perustellun kritiikin näkökulmia mediaan. Media-analyysin alaan katsotaan kuuluvaksi median (1) yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen, (2) rakenteiden ja markkinoiden, (3) tuotannon, (4) käytön ja (5) tekstien analyysi

Alustava luentojen ohjelma:

to 25.10. Johdatus media-analyysiin: käsitteitä ja näkökulmia

ma 29.10. Mediayhteiskunta ja -kulttuuri

to 1.11.  Ei luentoa

ma 5.11. Mediapääoman valta

to 8.11. Tekijyys sarjatuotannossa

ma 12.11. Lajityyppikritiikki

to 15.11. Median julma optimismi

ma 19.11. Yleisön lupaus

to 22.11. Sukupuolen performanssi

ma 26.11. Dokumentaarisuuden talous

ma 29.11. Loppukoe (analyysitehtävä)