x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Kirjatentti

Lisätiedot

Luennot järjestetään neljännessä periodissa kokonaan verkko-opetuksena. Jakson Moodle-alueelle avataan viisi teemaa, joista kukin sisältää kaksi luentoa. Kurssi suoritetaan näiden materiaalien pohjalta viitenä kirjoitustehtävänä, jotka palautetaan yhtenä tiedostona Moodleen. Lopputyö on palautettava 17.5.2013 mennessä. Myöhästyneitä töitä ei arvioida.

Kurssille on ennakkoilmoittautuminen. Kun ilmoittautumisesi on hyväksytty, pääset kirjautumaan kurssin Moodle-alueelle ilman erillistä avainta.

Jakson kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Kurssin opetuksesta ja suoritustavoista järjestetään infotilaisuus 11.3.2013 klo 16–18 salissa Pinni B1100. Tiedot löytyvät infotilaisuuden jälkeen myös kurssin Moodle-alueelta."