x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP3 Viestinnän etiikka ja oikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti median toimintaa eettisistä ja moraalisen harkinnan lähtökohdista. Opiskelija tuntee median ja viestinnän etiikkaa koskevan keskustelun ulottuvuuksia sekä keskeisiä median toimintaa sääteleviä normistoja. Hän osaa soveltaa tietoja ja taitoja media-ammateissa ja kriittisenä mediakansalaisena, ymmärtäen oikeudelliset ja eettiset oikeudet ja velvollisuudet niin median tekijänä, kohteena kuin käyttäjänäkin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ensimmäisellä luentokerralla

Opettajat

Ari Heinonen, Vastaava opettaja
ari.a.heinonen[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 16-18, Päät ls. A1
Poikkeukset:
5.3.2013 , ei opetusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot + essee

Lisätiedot

Tentaattorit:
- perusopiskelijat: Ari Heinonen
- avoimen yliopiston opiskelijat: Olli Ylönen