x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVMS2 Journalistinen kieli: kielenhuolto, oikeinkirjoitusoppi 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt perustietojaan niin oikeinkirjoitusopin, lauseopin kuin tekstinhuollon ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen.

Opettajat

Tiina Lehtonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi.