x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS3 Projektiopinnot: "Kadonneet nuoret". Featurejutun menetelmät ja etiikka 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja pystyy erittelemään jotakin viestintätutkimuksen tai journalismin erityiskysymystä kriittisesti ja syvällisesti. Hänellä on lisäksi taitoja työskennellä ryhmässä, jolla on yhteinen tutkimusintressi tai kehitystavoite.

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, miten laajaan selvitystyöhön perustuva journalistinen featurejuttu rakentuu. Kurssilla osallistutaan featurejutun tekemiseen. Opetuksen kohdennus on journalistisessa työprosessissa etenkin tiedonhankintamenetelmien ja eettisyyden kannalta. Kurssilla syvennytään seuraaviin teemoihin: featurejutun syntyvaiheiden avaaminen, toimittajan ammatti- ja arkiroolin risteyskohta, omien sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen työssä, lähellä olevien ihmisten haastattelu, anonymiteetin kysymykset, sensitiivisen aiheen käsittely sekä toimittajan sosiaaliset taidot ja tunteet työssä.

Yleiskuvaus

Projektissa kurssilaiset osallistuvat Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen featurejutun tekoprosessiin yhdessä toimittaja Ilkka Malmbergin kanssa. Jutun työnimi on ”Kadonneet nuoret” ja se tarkastelee väittämää, jonka mukaan Suomessa olisi yli 30 000 kadonnutta nuorta, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai töitä. Jutun tarkoitus on selvittää, pitääkö tämä paikkansa: miten noin 25-vuotiaat suomalaiset elävät. Kukin kurssille osallistuja selvittää eri menetelmin oman peruskoulun päättöluokkansa ihmisten nykyiset elämäntilanteet. Nimettömien tapausten kautta kartutetaan tietoa koko ikäluokasta ja etsitään mahdollisia haastateltavia ”kadonneista”. Opiskelijat osallistuvat suunnitteluun, tiedonhakuun, tietojen analysoimiseen sekä työprosessin ja lopputuloksen arvioimiseen. Jutun kirjoittaa Ilkka Malmberg. Opiskelijaryhmän osallisuus tuodaan esille valmiissa jutussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomakkeella (alla linkki) 14.12. mennessä.
Valinta ryhmään (12 opiskelijaa) tehdään 1) ilmoittautumisjärjestyksen, 2) edeltävien opintojen suorittamisen sekä 3) sitoutumisen (huom. päättymispäivä toukokuussa) perusteella. Valinnoista tiedotetaan sähköpostitse ennen joulua.

Opettajat

Laura Ahva, Vastaava opettaja
laura.ahva[ät]uta.fi
Ilkka Malmberg (vieraileva toimittaja, HS), Vastaava opettaja

Opetus

11.1.2013 – 10.5.2013
Pienryhmäopetus 60 tuntia
Pe 11.1.2013 - 10.5.2013 joka toinen viikko klo 9-14, Päätalo D216, Kokoontuminen joka toinen viikko

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suoritus: Sitoutuminen projektiin, taustaselvityksen tekeminen, aktiivinen toiminta pienryhmässä ja tehtävissä, työpäiväkirjan kirjoittaminen ja osoitetun kirjallisuuden sovittu suorittaminen.

 

 

Lisätiedot

Aineopinnoista journalistisen työn opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna (ml. välinekurssit + harjoittelu).

Kurssilla käsitellään:

Pe 11.1.         Feature: projektin tausta ja tiedonhaun aloittaminen (IM)
Pe 25.1.         Feature: tiedonhaun välikoonti (IM)
Pe 8.2.           Sosiaaliset verkostot ja journalismi (LA)
Pe 22.2.         Toimittajan ammatti ja -arkiroolit (LA)
Pe 15.3.         Feature: Juttuprosessin alkuvaiheet (IM)
Pe 22.3.         Liian lähellä olevat lähteet? (LA)
Pe 5.4.           Anonymiteetti journalismissa (LA)
Pe 19.4.         Feature: Juttuprosessin loppuvaiheet (IM)
Pe 3.5.           Toimittajan sosiaaliset taidot ja tunteet työssä (LA)
Pe 10.5.         Feature: Loppuseminaari (IM)