x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLA2.2 Hajoava Perhe - perheen tutkimuksen kurssi (Lisäkurssi) 6 op

Yleiskuvaus

HUOM! Kurssin aikataulu on hieman muuttunut. Kurssi alkaa 19.3. ja päättyy 10.5.!

 

KEVÄÄN 2012 LISÄKURSSI

Koska Hajoava perhe -kurssi sai syksyllä suuren suosion ja osa kurssille ilmoittautuneista ei mahtunut mukaan, pidetään kurssi uudelleen keväällä 2012 4. periodilla.


Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 6076 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat esseen romaanista kurssin alussa ja harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Kurssin suorittaneet tuntevat perheen, avioliiton ja seksuaalisuuden tutkimuksen eri näkökulmia ja osaavat työskennellä erilaisten aineistojen kanssa sekä osaavat yhdistää aineiston analyysin ja sosiaalitutkimuksen kysymykset.

********************************************

KEVÄÄN 2012 Hajoava perhe -LISÄKURSSI,4. periodi

Ohjelma:

Ma 19.3. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen PINNI B 3107

To 22.3. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen PINNI B 4113

Ma 26.3. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen PINNI B 3107

To 29.3. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys PINNI B 4113

Ma 2.4. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen PINNI B 3107

To 12.4. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla ? mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta PINNI B 4113

Ma 16.4. klo 12-14, YTT, tutkija Johanna Hurtig (sosiaalityö): Salaisuuden vangit - systeemisiä näkökulmia lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön läheissuhteissa PINNI B 3107

To 19.4. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä PINNI B 4113

Ma 23.4. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria PINNI B 3107

To 26.4. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät PINNI B 4113

To 3.5. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään  PINNI B 4113

Ma 7.5. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä PINNI B  3107

to 10.5. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo & loppukeskustelu PINNI B 4113

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja

Opetus

19.3.2012 – 10.5.2012
Seminaari
Hajoava perhe -kurssi
Ma 19.3.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 12-14, PINNI B 3107
To 22.3.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113