x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILPE6 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 2–3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Luennot 2 op + luentokuulustelun yhteydessä tentittävä oheiskirjallisuus 1 op.

Kurssi antaa filosofisen yleiskuvan yksilön ja yhteisön  keskinäisistä suhteista sekä tarkastelee kulttuuria ja taidetta filosofisina kysymyksinä. Kurssin tavoitteena on esitellä opiskelijalle yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä keskeisimmät modernit kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä. Kurssilla opitaan reflektoimaan erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Ohjelma

11.1 Johdanto: yksin vai yhdessä?  Päätalo C6
18.1. Platon ja valtion idea  Pinni B3116
25.1. Aristoteles ja politiikan tekemisen taito  Pinni B3116
1.2. Hobbes, Rousseau ja ajatus yhteiskuntasopimuksesta  Pinni B1097
8.2. Hegel ja valtio järjen ilmentymänä  Pinni B1097
15.2. Smith, Marx ja talous  Pinni B1097
22.2. Liberaalidemokratian itseymmärrys  Pinni B1097
29.2. Mitä on kulttuuri?   Pinni A1081
7.3. ei luentoa, TY taukoviikko
14.3.  Identiteetin ongelmia: kansa, rotu, sukupuoli  Pinni A1081
21.3. Luonto ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä   Pinni A1081
28.3.  Paikallisista yhteisöistä globaaliin maailmaan  Pinni A1081
4.4. tentti  Pinni A1081

Oheiskirjallisuus: valitse jompi kumpi.

Immanuel Kant: Ikuiseen rauhaan (Perpetual Peace)

Niccoló Macchiavelli: Ruhtinas (The Prince)

Englanninkieliset käännökset löytyvät myös ilmaisina e-kirjoina (esim. sivustolta Project Gutenberg).

Opettajat

Yliopistonlehtori Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
susanna.e.lindberg[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2012 – 4.4.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 11.1.2012 klo 10-12, Päätalo C6
Ke 18.1.2012 - 25.1.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Ke 1.2.2012 - 22.2.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Ke 29.2.2012 - 4.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081, 7.3. ei opetusta