x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILAI1B Klassikkoseminaari: Hegelin Oikeusfilosofia. 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Filosofian historian tekstiseminaari: G.W.F. Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet (Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse)

Tekstiseminaarissa luetaan Hegelin Grundlinien der Philosophie des Rechts (engl. Elements of the Philosophy of Right, suom. Oikeusfilosofian pääpiirteet), joka  on Hegelin valtiofilosofinen pääteos.
Tekstiseminaari perustuu opiskelijoiden Hegelin Oikeusfilosofiasta pitämiin esitelmiin.

Seminaarin suorittaminen. Kirjan lukemisen lisäksi osallistutaan seminaari-istuntoihin ja niissä käytävän keskusteluun, ja tehdään esitelmä yhdestä kirjan jaksosta. Lisäksi tekstin ja keskustelujen perusteella kirjoitetaan lyhyt luentopäiväkirja (n. 5 sivua, siis n. sivu / istunto), johon kootaan kirjan pääkohdat ja/tai tärkeimmät keskustelussa esiin tulleet asiat.
Opiskelijat, jotka luentojen päällekkäisyyden takia eivät voi olla läsnä kaikilla luennoilla, voivat suorittaa kurssin jos he kirjoittavat puuttuvat jaksot luentopäiväkirjaan lukemisensa perusteella.

Kokoontumiset sekä alustava ohjelma, muutokset ja tarkennukset mahdollisia
12.1. johdanto: Susanna Lindberg
19.1. Johdanto (§ 1-32): esitelmöijinä Miika ja Anssi
26.1. Abstrakti oikeus (§34-104) Anna, Toni
2.2. Moraalisuus (§105-141) Noora (Lassi?)
9.2. Siveellisyys: Perhe (§158-181) Tiina, Minna
16.2. Siveellisyys: Kansalaisyhteiskunta (§182-256) Petro
1.3. Siveellisyys: Valtio (257-360) Juho, Joonas

Opettajat

Yliopistonlehtori Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
susanna.e.lindberg[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2012 – 1.3.2012
Seminaari 16 tuntia
To 12.1.2012 - 1.3.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3118
Poikkeukset:
23.2.2012 , Ei opetusta!