x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

YTI-luennot, syksy 2011

Aika: joka toinen tiistai klo 16.15-17.45 alkaen tiistaina 20.9.2011
Paikka: Päätalo, ls. A1, Kalevantie 4, 2. krs (paitsi 4.10.2011, Päätalo, ls. A4, 2. krs)


*****************************************

Luentojen teema:

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS


20.09.
Terveydenhuollon muutos ja hyvinvointivaltion teoriat
Professori Juhani Lehto, YTI, tutkijakollegium

4.10.
Rituaalit liikkuvassa maailmassa
Dosentti Johanna Sumiala, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma (HUOM! Paikka: Päätalo, ls. A4)

1.11.
Liike, rajat, tieto
Professori Mikko Lehtonen, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

15.11.
Perheväkivaltatutkimuksen haasteet
Professori Eija Paavilainen, YTI, tutkijakollegium

29.11.
Varhaiskasvatus kansainvälisessä vertailussa
Professori Eeva Hujala, YTI, tutkijakollegium

13.12.
Lastenkirjallisuus monikulttuurisessa Suomessa
YTT Anna Rastas, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

********************

Korvaavuus/sos.tieteet:

Yhteiskuntatutkimuksen instituutin YTI-yleisöluennot, syksy 2011 ja kevät 2012
KORVAAVAT sosiaalitieteissä seuraavasti:

Sosiologia:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiologia SOSLS4.3
Sospol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipolitiikka SPOLS4
Sospsykol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipsykologia (korvavuudesta sovittava erikseen prof. Irmeli Järventien kanssa) .

Opintosuoritus:
6 luennolle osallistuminen ja siitä tehty luentopäiväkirja vastaavat 2 opintopistettä.
LUENTOPÄIVÄKIRJA palautaan Lea Henrikssonille (sosiologia, sosiaalipolitiikka).
Sosiaalipsykologiassa suoritustapa sovitaan erikseen  prof. Irmeli Järventien kanssa.

**********************************************

Mikä YTI on?  Yhteiskuntatutkimuksen instituutti (YTI) edistää Tampereen yliopistossa tehtävää korkeatasoista tutkimusta ja tieteenalojen välistä vuorovaikutusta sekä järjestää ja koordinoi tohtorikoulutusta.

Kenelle YTI-luennot on tarkoitettu?  Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä. Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin jatko-opintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Opettajat

Opetus

20.9.2011 – 13.12.2011