x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYÖS2B Terveyssosiaalityön seminaari Köyhyys ja terveys 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Terveyssosiaalityön seminaari Köyhyys ja terveys 20.-21.10.2011, Tampereen yliopisto

http://www.talentia.fi/talentia/jasenyhdistykset/terveyssosiaalityontekijat/seminaari_2011

 

 

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat korvata opintojaan osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjan. Korvaavuus 2 op kohdasta STYÖA2, STYÖS2A tai STYÖS2B. Palautukset: Anna.Metteri@uta.fi.

 

Oppimispäiväkirja

Opintosuorituksena oppimispäiväkirja muistuttaa luentopäiväkirjaa. Se ei ole vain luentojen tai esitysten referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää luentojen ja esitysten sisältöjä, yleensä itse valitsemiensa kysymysten ja näkökulmien kautta. Oppimispäiväkirjassa painottuu kuitenkin luentopäiväkirjaa enemmän oman oppimisen reflektointi. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on saattaa opiskelija pohtimaan omaa tietämystään ja omaa oppimistaan suhteessa niin seminaarissa käsiteltäviin asioihin kuin omaan tieteenalaan, ammatilliseen käytäntöön ja opintoihin yleensä.

 

Oppimispäiväkirjan aineistona voi käyttää seminaarin puheenvuoroja, jaettua materiaalia ja käytyjä keskusteluja. Oppimispäiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä seminaarissa käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön oppimiseni kannalta? Mitä erilaisia, minulle uusia kysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä seminaari herätti pohtimaan? Mitä seminaari kokonaisuudessaan opetti? Mitä oivalluksia syntyi? Pohdi myös asioita, jotka jäivät sinua askarruttamaan tai jotka jäivät epäselviksi. Parhaimmillaan oppimispäiväkirjan tekeminen auttaa edelleen jäsentämään ja syventämään seminaarin aikana opittua ja huomaamaan, että seminaarissa tuli opittua jotakin.

 

Oppimispäiväkirjan pituus on 4-5 liuskaa puolitoistarivivälillä kirjoitettuna ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Erityisen ansiokkaista oppimispäiväkirjoista kuitenkin annetaan arvosana 4 tai 5. Tampereen yliopiston sosiaalityön opinnoissa korvaavuus 2 op annetaan aineopintojen kohtaan STYÖA2 tai syventävien opintojen kohtaan STYÖS2A tai STYÖS2B, riippuen opiskelijan opiskeluvaiheesta ja pohdinnan fokuksesta. Merkitse selkeästi, mihin kohtaan haet korvaavuutta ja kirjoita oppimispäiväkirja sen mukaisesti. Oppimispäiväkirjat toimitetaan 31.10.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.metteri@uta.fi.

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

20.10.2011 – 21.10.2011