x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksankielisen aineenopetuksen yhteispohjoismainen koulutusohjelma (CLILiG-SCAN) 5–15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: Kurssikokonaisuus on tarkoitettu syventävien opintojen vaiheessa oleville, aineenopettajaksi (erit. saksan kieli + jokin muu kuin nk. kieliaine (esim. historia, maantiede, matematiikka)) opiskeleville opiskelijoille.     

Tavoitteet: Kolmesta moduulista (kukin 5 ECTS) koostuvan, pääasiallisesti tietoverkkopohjaisesti toteutettavan kurssikokonaisuuden tavoitteena on välittää tietoa ainerajat ylittävän kielenopetuksen sekä saksankielisen aineenopetuksen metodiikasta, toteutusmuodoista ja tutkimuksesta. Lisäksi kurssi valmentaa opiskelijat suunnittelemaan sekä ainerajat ylittäviä projekteja kielenopetukseen että kielirikasteisia toimintatapoja muiden kuin nk. kieliaineiden opetukseen CLIL-opetuksen periaatteiden mukaisesti. Kurssilla perehdytään myös CLIL-opetuksen arviointikäytänteisiin opetusseurannan sekä uudenlaisten, tietokonesimulaatioita hyödyntävien testaus- ja arviointimenetelmien avulla. Kokonaisuus on suunniteltu siten, että se palvelee yhtäältä käytännön opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tarpeita ja avaa toisaalta runsaasti mahdollisuuksia alan tutkimuksen toteutukseen erityisesti saksan kielen opetuksen (Deutsch als Fremdsprache, DaF) ja saksankielisen aineenopetuksen (Deutschsprachiger Fachunterricht / Content and Language Integrated Learning in German (DFU / CLILiG)) alueella, tarpeiden ja toiveiden mukaan myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Sisältö: Kurssi on suunnattu erityisesti (saksan-)opettajaksi opiskeleville opiskelijoille, jotka toivovat erityisvalmiuksia ainerajat ylittävän kielikasvatuksen ja mahdollisesti myös osittain tai kokonaan saksan kielellä tapahtuvan aineenopetuksen (esim. historia, maantiede, tms.) tarpeisiin. Lisäksi kurssi tarjoaa runsaasti aiheita ja toimintamahdollisuuksia alaan liittyvien tutkimushankkeiden toteutukseen.

Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta moduulista (ajankohta, laajuus ja moduulista vastaava yliopisto):

1)      CLIL-opetuksen käsitteistö, metodiikka, toimintamuodot ja tutkimus (I periodi, 5 ECTS, Göteborgin yliopisto)

2)      CLIL-opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi (II / III periodi, 5 ECTS, Tromsön yliopisto)

3)      Testaus ja arviointi CLIL-opetuksessa ? opetusseuranta, portfoliot ja elokuvapohjaiset tietokonesimulaatiot (IV periodi, 5 ECTS, Tampereen yliopisto)

NB!  Kurssi alkaa syyskuun 2011 lopussa ja se toteutetaan pääosin tietoverkkopohjaisesti. Perinteisten verkkotyömuotojen ohella hyödynnetään ajantasaisistuntoja. Kurssikokonaisuuteen (15 ECTS) tai 1 moduuliin ilmoittautuvat opiskelijat saavat lisätietoa aikataulusta syyskuun puoliväliin mennessä. 

Opetuskieli: Kurssin yhteinen opetus- ja työkieli on saksa. Yhteispohjoismainen kokonaisuus tarjoaa kuitenkin lisäksi runsaasti mahdollisuuksia myös mm. ruotsin ja norjan kielen taitojen hyödyntämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Lähtökohtaisesti toivotaan, että opiskelijat suorittaisivat kokonaisuuden kaikki kolme osamoduulia (3 x 5 ECTS). Osallistuminen kurssin yksittäisiin osioihin on kuitenkin myös mahdollista erikseen sovittavalla tavalla. Yksittäisten moduulien opintosuoritukset sisältävät kolme eri tehtävää: (1) moduulin keskeisen aihepiirin kirjallisuuteen ja teoriaan liittyvä lyhyt kirjallinen tehtävä, (2) opetuksen suunnitteluun tai toteutukseen liittyvä lyhyt käytännön tehtävä + raportointi (kirjallinen tai suullinen), (3) moduulin aihepiiriin liittyvä käytännönläheinen reflektointitehtävä + raportointi (kirjallinen tai suullinen).  Lisäksi kurssikokonaisuuden suorittajat työstävät kevään 2012 aikana laajemman kurssin aihepiireihin liittyvän kurssitehtävän erillisten ohjeiden mukaisesti joko kirjallisesti (1500-3000 sanaa) tai esim. soveltuvan videotallenteen muodossa. Kurssitehtävän huomiointi osana laajempaa tutkimushanketta (esim. pro gradu) on erittäin suositeltavaa.

Arviointi: Yksittäismoduulien arviointi: hyväksytty / hylätty, kokonaisuuteen liittyvä kurssitehtävä arvioidaan arvosanoin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: kim.haataja@uta.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse kim.haataja@uta.fi.

Opettajat

Kim Haataja, Vastaava opettaja
kim.haataja[ät]uta.fi