x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Y11 Hyperteksti, internet ja kieltenopetus 4–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää kielenopettajaksi opiskelevat mediamaailman viimeaikaisten muutosten kautta syntyneisiin internet-ilmiöihin, kuten hyperteksti ja web2.0 eli sosiaalinen media. Näiden ilmiöiden merkitystä ja vaikutusta käsitellään kielenopetuksen ja -oppimisen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on ensisijaisesti soveltaa teoriaa käytäntöön, eli teoriaan perehtymisen ohella kurssilla harjoitellaan, ideoidaan ja kehitetään yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median sovellusten käyttöä kielenopetuksen tarkoituksiin.

Sisältö: Kurssin luento-osuudella määritellään ja tarkastellaan aiheen kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten konvergenssikulttuuri, hyperteksti/ monimediainen teksti, hypermedia/ interaktiivinen media, sosiaalinen media / web2.0, uudet lukutaidot sekä kollaboratiivinen oppiminen. Näiden yhteyksiä ja sovellusmahdollisuuksia kieltenopetuksen käytäntöön pohditaan. Tärkeässä asemassa on kysymys web2.0-sukupolven informaalisten oppimistottumusten hyödyntämisestä kielenopetuksessa motivaation ja oppimistehokkuuden kasvattamiseksi. Erityisesti pohditaan erityyppisten web 2.0-sovellusten mahdollisuuksia ja soveltumista kielitaidon eri osa-alueiden harjoittamiseen ja kehitetään yhdessä uusia ideoita niiden opetuskäyttöön.

Toteutustavat: Luento-osuus 8 h. Työpaja/ harjoitukset 20 h, joissa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssin sisällön muokkaamiseen web2.0:n yhteisöllisen oppimisen periaatteita noudattaen.

Opetuskieli: Kurssikieli on luento-osuudella ja työpajoissa/ harjoituksissa suomi, mutta ainekohtaiseen soveltamiseen liittyvät kurssitehtävät opiskelija voi laatia opiskelemallaan kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset: Opintokokonaisuuden luento-osa 2 op suoritetaan 1) osallistumalla aktiivisesti luentoihin ja niillä annettuihin pohdintatehtäviin 2) Harjoitus/työpaja-osa 2-4op suoritetaan osallistumalla aktiivisesti työpajoihin/harjoituksiin. Lisäksi laaditaan kurssin aikana opitun pohjalta soveltava kurssitehtävä, joka esitellään muille. Harjoitusosasta saatava opintopistemäärä on 2-4 riippuen laaditun kurssitehtävän laajuudesta. Tarvittaessa kurssin voi sopimuksen mukaan suorittaa myös 2 op:n laajuisena.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Opetus:

Luento-opetus 8 t

13.1.2012 - 3.2.2012 perjantaisin klo 10-12

 

Harjoitukset 20 t

10.2.2012-18.5.2012 perjantaisin klo 10-12, paitsi 9.3., 6.4. sekä viimeistään kurssin alkaessa ilmoitettavina ja sovittavina muutamana muuna perjantaina, jolloin tehdään opetuksen sijaan itsenäistä kurssityön valmistelua. Sopimuksen mukaan kurssi voidaan päättää jo ennen 18.5.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2012 – 18.5.2012
Luento-opetus 8 tuntia
Pe 13.1.2012 - 3.2.2012 viikoittain klo 10-12
Harjoitukset 20 tuntia
Pe 10.2.2012 - 18.5.2012 viikoittain klo 10-12