x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKIRS3A Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yleinen kirjallisuustiede
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Järjestäytymisistunto to 2.2. klo 16. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön. 

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa vapaamuotoiseen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Ryhmän jäsenet tutustuvat etukäteen toistensa suunnitelmiin ja tarjoavat seminaarin istunnoissa kriittistä palautetta. Lisäksi orientoivia tehtäviä.

Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin hyväksytysti suorittaneet siirtyvät seuraavalla periodilla suoraan sen toiseen osioon (S3B Tutkielman kirjoittaminen, IV periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä - ja seminaarin hyväksytyn suorittamisen ehto - että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotoilla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) henkilötietosi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (S2) suorittamisvuosi 4) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vas-taanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot ti 14-15, syksyn viim. 13.12., kl. alk. 10.1. Ilmoittautuminen päättyy ti 31.1. klo 18.

Opettajat

Pekka Tammi, Vastaava opettaja

Opetus

2.2.2012 –
Pienryhmäopetus 12 tuntia
To 2.2.2012 klo 16-18, Pinni B 2033