x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLS2 Suunnitelmasta tutkimukseen 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin sisältö ja tavoitteet:

Kurssi tutustuttaa opiskelijat käynnistettävään vertailevaan tutkimushankkeeseen "Governance of personal life? A comparison of Finland and Portugal"  ja  perehdyttää opiskelijat tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheisiin. Kurssilla pohdimme: Millainen on tutkimussuunnitelma? Miten suunnitelmasta edetään itse tutkimuksen tekoon? Mikä on aineiston, metodologian ja teorian suhde?

a)     Kurssi alkaa tutustumalla hankkeen tutkimussuunnitelmaan, jonka kautta perehdymme yleisemminkin tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyviin kysymyksiin.

b)  Opiskelijat osallistuvat hankkeen aineiston keruuseen kokoamalla yhdessä opettajan kanssa aineiston, joka koostuu EU:n työ- ja perhepolitiikkaa linjaavista politiikka-asiakirjoista sekä tutkittavien maiden ministereiden EU:ssa pitämistä, työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä puheista.

c)  Kurssilla perehdytään tutkimushankkeen kannalta relevanttiin kirjallisuuteen.

Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden koota aineistoa ja kirjallisuutta omaa pro gradu-työtään varten.

Opetuskieli on suomi, mutta kurssilla koottava aineisto sekä luettava kirjallisuus ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Alustukset luettavista teksteistä sekä koottua aineistoa ja luettuja tekstejä yhdistävä 5 liuskan essee tai alustava pro gradu -työn tutkimussuunnitelma.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Seminaariin otetaan max 12 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2011 – 15.12.2011
Seminaari
Ryhmä
To 8.9.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 14-16, Linna 5015
KEVÄT 2012/
To 12.1.2012 - 23.2.2012 viikoittain klo 14-16, Linna 5015