x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NAISP3 Pari- ja perhesuhteiden politiikat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Naistutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

NAISP3 Perusopintojen seminaari, 5 op

Pari- ja perhesuhteiden politiikat

Opettajat: Johanna Hiitola (johanna.hiitola@uta.fi) ja Maria Vihlman (maria.vihlman@uta.fi)

Parisuhteita, vanhemmuutta, perhettä ja lapsuutta määritellään yhteiskunnassa moninaisin tavoin. Käsitykset perheestä ja parisuhteista ovat sidoksissa erilaisiin sosiaalisen luokittelun järjestelmiin, kuten sukupuoleen, seksuaalisuuteen, "rotuun", etnisyyteen, luokkaan, ikään ja toimintakykyyn. Lähi- ja perhesuhteita eletään todeksi arjessa, ja perhettä koskevat käsitykset ja institutionaaliset käytännöt vaikuttavat siihen, millaisin ehdoin arkea on mahdollista järjestää.

Kurssilla pari- ja perhesuhteita tarkastellaan sekä teoreettisesti että ihmisten konkreettisten elämänjärjestysten kautta. Kurssin kuluessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten parisuhdetta ja perhettä on historiassa määritelty? Miten avioliitto järjestää sosiaalista todellisuutta? Miten perheitä ja parisuhteita arvotetaan kunniallisuuden (respectability) ja häpeän kentillä? Minkälaiset lähisuhteet tai perheet jäävät institutionaalisten käytäntöjen (esim. avioliittoinstituutio, lastensuojelun sosiaalityö) katvealueelle ja minkälaisin seurauksin? Mitä sukupuolineutraali avioliitto (voisi) tarkoittaa? Mikä on lapsen etu ja kenellä on valta määritellä sitä?

Kurssin tarkoituksena on tutustua pari- ja perhesuhteiden politiikkoihin feministisistä lähtökohdista käsin. Kurssilla keskitytään erityisesti pohjoismaisen ja suomalaisen lähisuhdepolitiikan erityiskysymyksiin. Kurssilla opitaan tuntemaan aihealueen tutkimuskeskusteluja ja syvennetään opittua harjoitustehtävien ja ryhmäkeskustelujen kautta.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, lukemistoista sekä näihin liittyvistä pienimuotoisista harjoitustehtävistä ja yhteisistä keskusteluista. Kurssin päätteeksi laaditaan analyysitehtävä jostakin kurssilla käsitellystä aiheesta. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää kurssilukemistoon perehtymistä, aktiivista osallistumista keskusteluihin ja harjoitustehtävien palauttamista.  

Kurssi järjestetään 28.2.-1.5.2012. Seminaari kokoontuu tiistaisin klo 12 - 14.

Paikka: Linna 4026.


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Hiitola, Opettaja
johanna.hiitola[ät]uta.fi
Maria Vihlman, Opettaja

Opetus

28.2.2012 – 1.5.2012
Seminaari 20 tuntia
Seminaari
Ti 28.2.2012 - 1.5.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 4026