x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NAISP3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Naistutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

NAISP3 Perusopintojen seminaari: Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit

Seminaariopetusta 20 tuntia, tiistaisin 20.9.-13.12.2011 klo 10-12, Virta 234

Ilmoittautuminen sähköpostilla opettajalle 6.9.2011 mennessä. Kurssille otetaan max. 14 opiskelijaa.

Kuvaus:

Normit ja normatiivisuus ovat käsitteitä, jotka tulevat usein vastaan sukupuolentutkimuksessa. Esimerkiksi heteronormatiivisuuden ja normatiivisen sukupuolitapaisuuden käsitteiden avulla on pyritty tekemään näkyväksi sitä, kuinka vallitsevat sukupuolinormit ja käsitykset ?normaalista? seksuaalisuudesta vaikuttavat yhteiskunnan instituutioissa, arkisissa käytännöissä ja vuorovaikutuksessa.

Seminaarissa tutustutaan normin ja normatiivisuuden teemoihin sukupuolentutkimuksessa. Luettavien artikkelien kautta perehdytään monipuolisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden normeihin ja normatiivisiin odotuksiin erilaisilla elämänalueilla, kuten kasvatus, ihmis- ja perhesuhteet, työelämä, terveys ja hyvinvointi sekä ruumiillisuus ja ulkonäkö. Syvennämme ymmärrystä normien voimasta lukemalla myös teoreettisia tekstejä sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan ja normien suhteesta. 

Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden ja arkisten ilmiöiden hahmottamisessa. Seminaarin suorittaminen koostuu artikkelien lukemisesta, artikkeleihin perustuvista keskusteluista ja pienistä soveltavista tehtävistä sekä loppuesseestä.

Opettajat

Sanna Rikala, Vastaava opettaja

Opetus

20.9.2011 – 13.12.2011
Seminaari 24 tuntia
Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit
Ti 20.9.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 10-12, Virta 234