x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPSYS2.1 Riippuvuus yksilön ja yhteiskunnan ongelmana 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on

Lisätä opiskelijoiden ymmärrystä päihde- ja riippuvuuskäyttäytymisestä sekä yksilöllisenä että yhteiskunnallisena ilmiönä ja antaa tietoa aiheesta yhteiskunnallisen todellisuuden ja poikkitieteellisen tutkimuksen valossa. Ilmiötä tarkastellaan sekä ehkäisyn, hoidon että haittojen vähentämisen näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Kehittää opiskelijoiden taitoja tarkastella riippuvuutta koskevia ilmiöitä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, kykyä lukea alan artikkeleita, keskustella niistä ja luoda niiden pohjalta uusia tutkimuskysymyksiä ja suunnitelmia. Ymmärtää riippuvuuskäyttäytymistä yhtenä yksilön ja yhteiskunnan läpäisevänä teema-alueena.

Kohderyhmä:

Kurssin luento- ja tenttiosuus on avoin on kaikille pääasiassa syventävässä vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssin teemaseminaariosuus on suunnattu ensisijaisesti syventävässä vaiheessa oleville sosiaalipsykologian pääaineopiskelijoille (18 opiskelijaa).

Korvaavuus:

Sosiaalipsykologian pääaineopiskelijat: S2.1 syventävä kurssi tai gradua tukevat opinnot (sovittava erikseen)

Sosiologian pääaineopiskelijat: S2 syventävä kurssi, sosiologinen tutkimusprosessi 7 op.

Suoristustapa:

-Luennoille osallistuminen sekä

-kirjatentti sekä 

-seminaarityö 2-3 hengen ryhmissä, kirjallinen tuotos ja sen esittäminen seminaarissa (tarkempi ohjeistus orientaatiopäivänä 25.1.2012).

Opintopisteiden kertyminen

Luennot+kirjatentti= 4op

Luennot+kirjatentti+seminaariosuus= 7 op

Kurssin ohjelma:

Luentoajankohdat: 25.1, 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., (taukoviikko vk9.),7.3., 14.3., 21.3., 28.3. klo 10.15-12. Linna 5014.

Tanja Hirschovits-Gerzin lisäksi kurssille on tulossa vierailevia luennoitsijoista.

Teemaseminaarit: 4.4., 11.4., 18.4. klo 10.15-12. Linna 5014. Vain seminaariosuuteen osallistuville.

Kirjallisuus- ja luentotentti: 25.4.2011 klo 10.15-12.00, Linna 5014.

Tenttimateriaali:

Mäkelä, Mustonen, Tigerstedt (toim.), Suomi Juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 2010.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/suomi-juo-verkkoaineisto

Koski-Jännes, Riittinen, Saarnio  2008. Kohti muutosta. Tammi, Helsinki.

Muu kurssilla osoitettu materiaali.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tanja Hirschovits-Gerz, Vastaava opettaja
Anja Koski-Jännes, Opettaja

Opetus

25.1.2012 – 25.4.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ke 25.1.2012 - 25.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5014, 4 op kokonaisuus ks. ohjelma. Ilmoittautuminen luentoihin+tenttiin
Seminaari 6 tuntia
koko kurssi 7 op. ilmoittautuminen luento+tentti+seminaari
Itsenäinen työskentely 35 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 100 tuntia + 23 tuntia Verkossa
Kirjatentti 2 tuntia