x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPSYS2.2 Datasessiotyöpaja: laadullisten aineistojen analyysiharjoituksia 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla opetellaan perusteista alkaen laadullisten aineistojen analyysiä. Aineistoina käytetään sekä opettajan että osallistujien omia tallennettuja ja litteroituja vuorovaikutus- ja haastatteluaineistoja. Kerrataan perusteet laadullisten aineistojen analyysimenetelmistä ja datasessioissa analysoidaan  aineistoja. Kurssin pääpaino on datasessioissa ja aineistojen analyysin käytännön työvaiheissa. Kurssi sopii erityisesti graduvaiheessa oleville oman opinnäytetyön aineiston analyysin avuksi. Kurssille valitaan 10-16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintaperusteina opintopisteiden kokonaismäärä ja vaadittavat aikaisemmat opinnot: SEKÄ SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät (tai vastaava) ETTÄ vähintään yksi laadullisen aineiston analyysiä koskeva kurssi, esim. SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri, SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa, SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä tai jokin muu vastaava kurssi/suoritus.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Mälkiä, Vastaava opettaja

Opetus

25.1.2012 – 9.5.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Työpaja
Ke 25.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 4026, Huom! Kurssin alkamista siirretty viikolla. Alku siis 25.1.2012!