x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLA2.1/S1/S4 Sosiologian teoriat ja sukupolvet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Sosiologian teoriat ja sukupolvet ke 12-15 (3 op)

Pinni A 1081 (POIKKEUS 28.9. ja 5.10. Pinni A 1078)

Kurssi valaisee sosiologian keskeisiä teoriaperinteitä ja tutkimusalueiden muodostumista Tampereella sekä niillä tapahtuneita muutoksia viime vuosikymmenten aikana.

 

7.9. Marja Alastalo ja Harri Melin: Suomalaisen sosiologian institutionalisoituminen ja sosiologia Tampereella

 

14.9. Raimo Blom ja Harri Melin: Yhteiskuntaluokka

 

21.9. Pertti Alasuutari ja Pekka Rantanen: Elämäntapa, kulttuurintutkimus, materiaaliset käytännöt

 

28.9. Antti Kasvio (Työterveyslaitos) ja Hannele Palukka: Palkkatyö/työelämä

 

5.10.  Liisa Rantalaiho ja Risto Heiskala: Sukupuoli

 

12.10. Erkki Kaukonen ja Ilkka Arminen: Tiede ja yhteiskunta

 

17.10. Marja Alastalo: Yhteenveto: sosiologia ja tutkimusmenetelmät

 

Suoritus:

Luennot (21 t) ja

Allardt, Erik & Alapuro, Risto & Alestalo, Matti (1992) Suomalaisen sosiologian historiasta. Teoksessa Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1992) Suomalaisen sosiologian historia. WSOY: Porvoo, 13?25.

Stolte-Heiskanen, Veronica (1992) Sosiologia vakiintuneena tieteenä.  Teoksessa Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1992) Suomalaisen sosiologian historia. WSOY: Porvoo, 287?329.

 

Luentopäiväkirja ja pohdintatehtävä kirjallisuuden pohjalta.

Opettajat

Marja Alastalo, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2011 – 17.10.2011
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 7.9.2011 klo 12-15, Pinni A 1081, POIKKEUS 28.9. ja 5.10. Pinni A 1078