x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPSYA2.3 Perheen vuorovaikutus diskursiivisesta näkökulmasta 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Vuorovaikutusta pidetään usein sosiaalipsykologian keskeisenä tutkimuskohteena, jolla katsotaan olevan suurta merkitystä myös muissa ihmistieteissä. Eräs vuorovaikutuksen kannalta keskeinen areena on perhe, jolle lankeaa nykyisin kasvavia haasteita erityisesti siksi, että vanhempien ja lasten elämänpiirit erkanevat toisistaan esimerkiksi uuden teknologian yleistymisen seurauksena. Kurssilla tarkastellaan sellaisia vuorovaikutuskulkuja, joissa perheenjäsenet kohtaavat ja ratkovat eteen tulevia jännitteitä ja ristiriitoja. Kurssi saa taustatukea vastikään tutkimusyksikössämme alkaneesta laajasta tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan samaa tematiikkaa. 

Kurssin tavoitteena on:

-  tutustuminen lapsiperheen vuorovaikutuksen
    tutkimukseen

-  harjaantuminen diskursiiviseen
   nauhoitetun aineiston analysointiin 

-  sellaisen aineiston kerääminen ja analysointi, jota on
   mahdollista laajentaa opinnäytteeksi 

Kurssi koostuu seuraavista osista:

- Luento-opetus (n. 15 tuntia) ja siihen sisältyviä pieniä
  harjoituksia, joissa luodaan katsaus vuorovaikutuksen
  diskursiiviseen (kielellisiä käytäntöjä ja merkitysantoa
  tarkastelevaan) tutkimukseen painottaen perheen
  kanssakäymisen tematiikkaa

- Aihetta sivuavien lyhyehköjen tekstien lukeminen
  (2-3 artikkelia)

- Lyhyen video- tai äänitallenteen nauhoittaminen
  perheen aikuisten ja lasten tai lasten välisestä
  vuorovaikutuksesta (esim. ruokapöytäkeskustelu,
  keskustelu TV:n tai tietokoneen äärellä tai
  leikkimistilanne)

- Kirjallinen analysointiharjoitus em. nauhoitteesta
  rajattavasta aineisto-otteesta. Aineistotaltiointia ja
  analysointia tuetaan seminaariryhmässä.

- Oppimispäiväkirjaessee  (2-5 sivua)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja

Opetus

18.1.2012 – 28.3.2012
Seminaari 25 tuntia
Perheen vuorovaikutus diskursiivisesta näkökulmasta
Ke 18.1.2012 - 28.3.2012 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna 5016, (Ei 22.2. eikä 29.2.)
Itsenäinen työskentely