x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLA2.2 Hajoava perhe - perheen tutkimuksen kurssi 6 op

Yleiskuvaus

 

KEVÄÄN 2012 LISÄKURSSI

Koska Hajoava perhe -kurssi sai syksyllä suuren suosion ja osa kurssille ilmoittautuneista ei mahtunut mukaan, pidetään kurssi uudelleen keväällä 2012 4. periodilla.

Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 5059 (5. kerros)/Anneli Kuusisto. Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa, josta voi varmistaa oman kappaleen 1 euron varausmaksulla. Osallistujat kirjoittavat esseen romaanista kurssin alussa ja harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Kurssin suorittaneet tuntevat perheen, avioliiton ja seksuaalisuuden tutkimuksen eri näkökulmia ja osaavat työskennellä erilaisten aineistojen kanssa sekä osaavat yhdistää aineiston analyysin ja sosiaalitutkimuksen kysymykset.

********************************************

KEVÄÄN 2012 Hajoava perhe -LISÄKURSSI,4. periodi

Ohjelma:

to 15.3. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen, paikka: Linna K103

ma 19.3. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen, paikka: PINNI  B3107

to 22.3. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen, paikka: PINNI  B4113

ma 26.3. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen ja dosentti, tutkijatohtori Markku Lehtimäki (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys, paikka: PINNI  B3107

to 29.3. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen, paikka: PINNI  B4113

ma 2.4. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla - mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta, paikka: PINNI  B3107

to 12.4.  klo 12-14, YTT, tutkija Johanna Hurtig (sosiaalityö): Salaisuuden vangit - systeemisiä näkökulmia lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön läheissuhteissa, paikka: PINNI B4113

ma 16.4. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä, paikka: PINNI  B3107

to 19.4. klo 12-14, PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään, paikka: PINNI B4113

ma 23.4. klo 12 YTT, yliassistentti Eero Suoninen: Parisuhdevuorovaikutuksen noidankehät

to 26.4. klo 12-14,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria, paikka: PINNI B4113

ma 30.4. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe ja musiikillinen identiteetti.

to 3.5. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Todeksi kerrottu perhe & loppukeskustelu, paikka: PINNI B4113

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eri opettajia, Opettaja

Opetus

15.3.2012 – 3.5.2012
Seminaari