x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPOLS4 Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset johtamisopinnot, 0 op 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset johtamisopinnot (10 op)

Aika: 12.3. - 10.5.2012

Hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön,kansanterveystieteen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opintojen teemat

 • Orientoituminen opintojakson teemoihin ja työskentelyyn
 • Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
 • Hyvä henkilöstöpolitiikka
 • Moniammatillisten työryhmien johtaminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
 • Johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opiskelu- ja työmuodot ja ajoitus

 • pedagogisena lähestymistapana sovelletaan ongelmaperustaista oppimista sisältäen tutoriaaliryhmätyöskentelyn ja luennot
 • työskentelyn tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä
 • työmäärän mitoitus: luennot, tutoriaalit ja seminaari 1/5, lopputyö 1/5 ja itsenäinen työskentely 3/5 kokonaistyömäärästä
 • tutoriaalit ja luennot ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin klo 9-14 välillä
 • opinnot järjestetään 4. periodilla 12.3.-10.5.2012 siten, että koulutus alkaa viikolla 11 maanantaina 12.3.12, jolloin on kaikille pakollinen luento - Johdatus jakson teemoihin ja orientointi ongelmaperustaiseen työskentelyyn (klo 12.15 - 14.15); muut lähipäivät ovat to 15.3., ma 19.3., to 22.3., ma 26.3., to 29.3., ma 2.4., to 12.4., ma 16.4. ja päätösseminaari torstaina 10.5. (klo 9-16); lopputyön palautus to 3.5. mennessä

Suoritustapa ja arviointi

 • aktiivinen osallistuminen lähipäiviin, lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä ryhmissä. Huom! opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus
 • lopputyö, joka työstetään tutoriaaliryhmittäin, arvioidaan asteikolla 1-5

Keille tarkoitettu?

Hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön,kansanterveystieteen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opinnot sisältyvät kunkin opiskelijan pääaineen opintoihin ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti syventäviä opintoja parhaillaan suorittaville. Osallistujamäärä on rajoitettu siten, että mukaan kustakin oppiaineesta voidaan valita 7 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

Opintoihin otetaan 49 opiskelijaa. Valinta tapahtuu pääaineen opintopistemäärän perusteella. Ilmoittautuminen NettiOpsussa 16.11.- 9.12.2011: http://www.uta.fi/nettiopsu/

Opiskelijavalinnasta tiedotetaan viimeistään 16.12.2011 mennessä.

Tiedustelut: Liisa Häikiö

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Liisa Häikiö, koordinaattori, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2012 – 10.5.2012
Ryhmätyöskentely
Tuutoriryhmä 3/Olli Karsio
To 15.3.2012 klo 8.00-10.00, Linna 6018
Ma 19.3.2012 klo 9.00-11.00, Linna LS K108
To 22.3.2012 klo 8.00-10.00, Linna 6018
Ma 26.3.2012 klo 9.00-11.00, Linna LS K108
To 29.3.2012 klo 9.00-11.00, Linna 5014
Ma 2.4.2012 klo 9.00-11.00, Linna LS K108
To 12.4.2012 klo 9.00-11.00, Linna 5014
Ma 16.4.2012 klo 9.00-11.00, Linna LS K108